Perfore Drenaj Boruları

Özellikleri


Perfore Drenaj Boruları

            Eskişehir Yıldırım Yapı perfore delikli boruları Pe100 perfore boru, koruge perfore boru ve pvc perfore boru olmak üzere 3 tip boru şeklinde üretilmektedir. Yer altı veya toprağın içerisine absorbe edilmiş istenmeyen suların tahliye edilmesinde kullanılmaktadır. 
Eskişehir Yıldırım Yapı olarak perfore drenaj borularının kullanılacağı araziyi, tahliye edilecek su miktarını, projeyi  ve müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak hesaplamalar yapar, yapılan hesaplamalar sonucunda istenilen tipe ve hammaddeye göre perfore drenaj borularımızın delme işlemi veya yarık işlemi tamamlanır. Böylelikle tecrübelerimizi de göz önünde bulundurarak amaca en uygun perfore drenaj borular üretmiş ve müşterilerimizin hizmetine sunmuş oluruz.
            Ayrıca delikli drenaj borularının döşemesi de çok önemlidir. Şöyle ki delikli drenaj borularının tıkanmaması ve işlevini tam olarak yerine getirebilmesi için boru döşemesine oldukça dikkat edilmelidir. Böylelikle hatlarınız sorun teşkil etmez ve istediğiniz verimi en iyi şekilde alırsınız.
            Plastik boru hakkında cevabını bulamadığınız sorularınız için [email protected] adresine mail atabilirsiniz. 

Perfore (Delikli) drenaj boruları ve kullanım alanları;

  • Katı atık depolama tesisleri
  • Tarımda, istenmeyen suların araziden uzaklaştırılmasında
  • Çamurlu, balçık arazilerin ıslah çalışmalarında
  • Maden ocaklarında
  • Çim spor komplekslerinin altyapısında
  • Temelinde su bulunan binaların ve inşaatların korunmasında
  • Karayollarının banket drenajında

Katı atık depolama tesislerinde:
Katı atık depolama tesislerinde çöplerden sızan atık suların ısı etkisiyle yanıcı bir gaz olan metan gazına dönüşerek yanmaya başlaması veya sıkıştığı alanda patlama riski oluşturması da önemli bir sorundur. Ayrıca çöplerden sızan sularda kimyasal ve sanayi atıklarının olması sebebi ile yeraltına sızarak yeraltı içme sularına karışması insan sağlığı açısından tehlike arz etmektedir. Araştırmalara göre 1damla sanayi yağı 15000 litre içme suyunu kirletebilmektedir. Depo tesisi çıkışında kontrol bacaları bulunur. Ayrıca dren boruları çevresinde kum ve çakıl filtre yerleştirilmelidir. Bu filtrenin boru sırtından itibaren yüksekliği minimum 30 cm olmalıdır. Boru seçiminde istenilen kriterler : Saha içerisinde kalan kısımlar 1/3 dolu kesit 2/3 delikli kesite sahip olmalıdır. Borular iç basınca değil dış basınca dayanıklı olmalıdır. Boru et kalınlığına dikkat edilmelidir. Depolama sahasında sızıntı suyu miktarını azaltmak için sahaya su girişi kontrol altına alınmalıdır. Üst örtü yapılmalı ve çimlendirilmelidir.Tarım sektöründe zararlı suların uzaklaştırılmasında:

Sistemin kullanılmadığı alanlarda çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelen fazla su sürekli olarak arazide kalırsa, yetiştirilen bitkiler için faydalı olmaz, tam tersi beklenmedik zararlar oluşabilir. Lüzumlu mineral ve tuzlar fazla eridiği için bitkiye zarar verir. Drenaj ile zemin tuzunun kontrol edilir. Zeminde artan tuzu delikli borular sayesinde drenajla çözerek uzaklaştırır.
Ayrıca topraktaki fazla su bitki köklerine oksijen gitmesine de engeldir. Bitki kökünün suya doymuş olması, ya da suyun toprak yüzünde göllenmesi topraktaki hava akımını durdurur. Yani topraktaki mikro organizma faaliyetini önler. Genelde birçok bitki hastalıkları ve parazitler drenaj problemi olan topraklarda daha çok ortaya çıkar.
Drenaj yöntemiyle toprak daha verimli hale gelir.Drenaj problemi olan yerlerde toprak geç sürülecek duruma gelir ve toprak işlemesi gecikir. Tohum yatağı hazırlamak zorlaşır, fazla masraf ve sürüm ister.

Çamurlu ve balçıklı arazilerin ıslahında:
Drenaj sisteminin sağlık yönünden de faydası vardır. Bataklıklar drene edildiğinde, sağlık yönünden olumlu olur. Kötü koku ortadan kalkar ve sıtma hastalığı bu şekilde önlenebilir. Bunun yanında drenaj ile kurutulan bu alanlar verimli hale getirilerek insan yararına sunulur.