Koruge Borular

Özellikleri


Korige Boruların Kullanım Alanları

 • Kanalizasyon  Sistemleri;
  - Evsel atık suların drenajı  
  - Endüstriyel atık suların drenajı
 • Yağmur suyu  drenaj hatları
 • Deniz deşarj sistemleri
 • Cazibeli su taşıma sistemleri
 • Yeraltı kablo hatları;
  - Telekom hatları
  - Elektrik kablo hatları
 • Toprak ve zemin sularının tahliye sistemleri
 • Arıtma tesislerinden alınan ön arıtılmış suyun deniz akıntılarına kadar tahliyesi
 • Nehir, göl ve deniz geçişleri

Koruge Boruların Avantajları

Koruge Borular; kaburga dayanımının yüksek olmasından dolayı yüksek mukavemetli, polietilenden dolayı korozyon direnci olan, tam sızdırmazlık özelliği, 50 yıllık ömrü, aşınmaya dayanıklı organik bileşimli, pürüzsüz iç yüzeyi, kolay taşınabilen ve kısa sürede döşenen borulardır. Maddeler halinde incelersek;

 •   Esneklik; Eskişehir Yıldırım Yapı koruge borular, esneklikleri sayesinde darbeyi, trafik yükünü, deprem sarsıntısı, toprak kayması gibi durumlardan etkilenerek kırılıp devre dışı kalmaz. Zemin çakıllı olsa bile aşırı yükte o bölgeden içeri doğru esneyerek kırılmayı önler.Esnek olmayan, sert borular darbeye veya yüke karşı esneme yapamadıkları için kısa sürede yıpranmakta ve kırılmaktadır.
 •  Sızdırmazlık ; Eskişehir Yıldırım Yapı koruge boruların kurulumunda iki tane conta kullanıldığı için sızıntı yapmaz.Contalar, koruge borunun kuyruk kısmının 1. ve 3. Halkasına takılır.Elektrofüzyon ile birleştirildiğinde 4 bar basınçta dahi sızdırmaz, yerinden çıkarak dağılmaz. Ağaçların kanala sızarak boruları tıkamasına izin vermez.
 •  Dayanıklılık ; Aşınma dayanımı yüksek olduğundan delinerek yer altı sularını ve toprağın kirlenmesine izin vermez. Polietilen ve Polipropilen olması ile korozyona yüksek dayanım gösterir. Gömülü boru hatlarının ve menfezlerin kimyasal korozyonu, toprak, asit, alkaliler, çözünmüş tuzlar ve organik endüstriyel atıklar içeren suların bulunduğu ortamlarda meydana gelebilir. Yüzey suları, yer altı suları, sıhhi atıklar, asit yağmuru, deniz ortamları ve maden drenajı bu kirleticileri taşır. Bazıları yüksek yağış alanlarında, bazıları kurak bölgelerde meydana gelebilir.
  kuzeyboru-korüge-boru
 •  Pürüzsüz İç Yüzey ; Plastikler hidrolik pürüzsüz olduğundan akışkana az direnç gösterir ve akışkan daha fazla doluluk oranı ile akar. Bu ise projede bir alt çap grubunu seçilmesi ile proje maliyetlerini aşağı çeker.Pürüzsüz iç yüzeyi sayesinde tortu, yabancı madde, balçık, çamur vb. maddeler tutunamaz ve tıkanmayı engelleyerek debi akış hızı sağlanır.
 •  Uygulama Kolaylığı ; Koruge borular diğer borulara göre çok daha hafiftirler, kolay taşınabilir ve montaj yaparken büyük iş makinelerinin kullanımına ihtiyaç yoktur.Uygulama esnasında ürün zayiatı söz konusu değildir. Her türlü bağlantı parçası, özel ürünün proje için üretilebilmesine imkân tanır
 •  Alternatif Birleştirme Yöntemlerine Sahip

                Kendinden Muflu Boru


              Standart Manşon ile Birleştirme Yöntemi


Eskişehir Yıldırım Yapı koruge borular kendiliğinden muflu ve manşonlu olarak iki şekilde üretilebilir. Her iki şekilde de conta kullanıldığından dolayı sızdırma yapmaz. Sızdırma yapmadığı gibi dışardan da herhangi bir yeraltı suyu girmesini engeller.

 •  Bakım ve Onarım Kolaylığı ; Eskişehir Yıldırım Yapı koruge boruların iç kısımları açık renkte imal edilmektedir. Açık renk boruların içini karanlık göstermez, bu sayede kamera sistemiyle kontrol edilebilmesine imkân sağlamaktadır.
 •  Uzun Ömürlü ; Hammaddenin özelliğinden dolayı çevre şartlarından etkilenmeden görevini yerine getirebilir.Kimyasal maddelere karşı dirençli olduğundan aşınmadan görevini yerine getirir. Dış etkilere karşı garantili ömrü en az 50 yıl olup 100 yıl kullanılabilir.
 •  Nakliye Kolaylığı ; Diğer borulara oranla hafifliğinden dolayı taşıması daha kolay ve maliyeti düşüktür.Beton ve döküme göre yoğunluğu çok düşük olduğundan iş makinesi ihtiyacı asgari seviyelere iner. Nakliye yaparken farklı çaplar iç içe konulabilir.   

Polietilen (PE) Malzeme

 200 mm Koruge Boru

≈2,5 Kg/mt

 200 mm Beton Boru

≈90 Kg/mt

 •  İşçilikten Tasarruf ; Hafif olduğundan dolayı küçük çaplar insanlar aracılığıyla taşınabilir. Montajında özel ekipmana ihtiyaç yoktur.
 •  Yapımında Karbon Siyahı Kullanıldığından UV Işınlarından Etkilenmez.

Test Uygulamaları

TS EN 13476-3: Plâstik boru sistemleri - Basınçsız, yer altı drenaj ve pis su için -        Plastikleştirici katılmamış polivinilklorür (pvc-U), polipropilen (pp) ve polietilenden (pe) cidarları profilli boru sistemleri - Bölüm 3: İç yüzeyleri düzgün ve dış yüzeyleri profilli         tip b borular, ekleme parçaları ve sistem için özellikler

EN ISO 1133: Plastikler-Termoplastikler - Kütlesel erime akış hızı (mfr) ve hacimsel erime akış hızı (mvr)'nın tayini

EN ISO 1183-1:  Plastikler gözeneksiz plastikler-Yoğunluk tayin metotları-Bölüm 1: Daldırma metodu, sıvı piknometre metodu ve titrasyon metodu

ISO 12091: Termoplâstik borular - Profilli - Etüv deneyi

EN ISO 580:  Plastik boru ve kanal sistemleri-Enjeksiyon kalıplama ile imal edilen termoplâstik ekleme parçaları - Sıcaklık etkisinin gözle muayene metotları

EN ISO 9969: Termoplâstik borular-Çember rijitliğinin tayini

EN ISO 774: Bahçe ekipmanları- Motorlu el çalı makası- Güvenlik

EN 1446: Plastik boru ve kanal sistemleri- Termoplâstik borular- Halka esnekliğinin tayini

EN 1277: Plastik boru sistemleri-Yer altında basınçsız uygulamalarda kullanılan termoplâstik boru sistemleri-Elastomerik halka tipli contalı bağlantılar için sızdırmazlık deneyleri

EN 12061: Plastik boru sistemleri- Termoplâstik ekleme parçalarının darbe mukavemetini tayin etmek için deney metodu

EN 12256: Plastik boru sistemleri-Termoplâstik ekleme parçaları-Fabrikasyon olarak imal edilmiş ekleme parçalarının mekanik mukavemet veya esneklik deneyi

EN 1053: Plastik boru sistemleri-Basınçsız uygulamalar için termoplâstik boru sistemleri su sızdırmazlığının tayini

 TEST ADI

 TEST METODU

 BİRİM

 TEST SONUCU

Yoğunluk Testi

EN ISO 1183

Kg / m3

≥ 930

Kütle Erime Akış Oranı Testi

EN ISO 1133

g/10 dak.

≤ 1,6

Boy Değişikliği Testi

EN 743 (METOD B)

%

<3,0

Isıya Dayanıklılık Testi

ISO 12091

-

Uygun

Halka Esnekliği

EN 1446

-

Dayanıklı

Halka Rijitliği

EN ISO 9969

KN / m2

≥SN Değeri

Darbe Mukavemeti

EN 744

-

Dayanıklı

Kaçak Testi (0,5 bar 15 dak.)

EN 1053

-

sıkı

Isıl kararlılık (OIT) (200 ° C)

EN 728

Min.

≥ 20

Polietilen (PE) Malzeme

Özellikler

Standart

Birim

Değer

Isı Dayanımı,(150±2)°C

ISO 12091

Isıtma Süresi

e ≤ 3 mm 30 dk

Boruda kat ayrılması, kabarcıklar, çatlaklar görülmemelidir.

Ekleme Parçaları

Isıtma Etkisi,(150±2)°C

EN ISO 580

Metot A, Hava

Daldırma Süresi:

e ≤ 3 mm 15 dk

3 < e ≤10 mm 30 dk

10 < e ≤20 mm 60 dk

Ekleme parçalarında çatlaklar kabarcıklar görülmemelidir.

   e  -  Et Kalınlığı

Halka Sertliği

Bu standart, daire enkesitli termoplâstik boruların çember rijitliğinin tayinine dair bir metodu kapsar.

Polietilen (PE) Malzeme

Özellikler

Standart

Birim

Değer

Halka Sertliği SN 4

ISO 9969

KN/M2

≥4

Halka Sertliği SN 8

ISO 9969

KN/M2

≥8

Eklemlerin Sızdırmazlığı

Sızdırmazlık sorunu aslında düşülmesi gereken önemli bir konudur ve bizim için en önemli önceliğimiz olmalıdır.
Koruge Borularda bağlantı birleştirme işlemi aşağıda anlatacağımız üzere iki şekilde yapılır. Bunlar; Kaynaklı veya Contalı Muf ile bağlama işlemidir. Sistem yapısı gereği bağlantı yerleri sızdırma yapmaz. Sızdırmazlık konusu aslında bizler ve geleceğimiz için çok önemli ve üstüne düşülmesi gereken bir konudur. Çünkü sızdırma işlemi gerçekleşir ise borulardan sızan pis sular yer altı sularımıza karışacak ve yer altı zenginliklerimiz yok olmaya başlayacaktır. 

Debi karşılaştırılması;

BETON BORUSU

KORUGE BORU

İç Çap

%100 dolu Akışta Debi

%60 dolu Akışta Debi

İç Çap

%100 dolu Akışta Debi

%60 dolu Akışta Debi

Mm.

1 / s

1 / s

Mm.

1 / s

1 / s

1000

2.309

1.524

900

2.492

1.644

800

1.492

945

700

1.505

933

400

225

148

350

237

156

300

104

69

250

97

64

Hidrolik Hesabı: ATV-110 standardına göre hesaplanmaktadır.

Koruge Boru Teknik ve Mekanik Özellikleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

BİRİM

DEĞER

TEST METODU

Yoğunluk(23 OC)

gr / cm3

0,950-0,960

ISO 1183

Erime Akış Hızı(MFR) (190 OC-5 Kg)

gr / 10 dak

0,4-0,7

ISO 1133

Kopmada Uzama

%

>600

ISO 527-2/1B/50, TS 1398

Akmada Gerilme Dayanımı

Mpa

22-27

ISO 527-2/1B/50, TS 1398

Elastik Modülü

Mpa

950-1400

ISO 527-2/1B/50, TS 1398

Karbon Siyahı Miktarı(190 OC-5 Kg)

%

>2

ISO 6964

Sertlik

Shore D

59-60

ISO 868

Termal Dayanıklılık

dak.

>20

EN 728, ISO/TR 10837

Vicat  Yumuşama  Sıcaklığı

OC

126

ISO 306(METOD A)

Kırılgan Sıcaklığı

OC

<-70

ASTM D-746

Isıl  Kondüktivite(20 OC)

W/Mk

0,4

DIN 52612

Isıl Kondüktivite(150 OC)

W/Mk

0,2

DIN 52612

ESRC(50 OC de) F50

saat

>10000

ASTM D-1693

Koruge Boru Kimyasal Dayanım Şeması

Gömülü boru hatlarının ve menfezlerin kimyasal korozyonu, toprak, asit, alkaliler, çözünmüş tuzlar ve organik endüstriyel atıklar içeren suların bulunduğu ortamlarda meydana gelebilir. Yüzey suları, yer altı suları, sıhhi atıklar, asit yağmuru, deniz ortamları ve maden drenajı bu kirleticileri taşır. Bazıları yüksek yağış alanlarında, bazıları kurak bölgelerde meydana gelebilir. Sülfatlar, karbonatlar ve klorür betonun değerini düşürür - donma-çözülme döngülerinin, materyali rahatsız edici unsurlar tarafından daha derin nüfuza bıraktığı bölgelerde genellikle hızlanır.

Bu etkenler plastik borularda büyük oranda etkisizdir. Metallerin aksine, polietilen borular iletken değildir ve elektrokimyasal saldırıyla ilişkili galvanik korozyona karşı savunmasız değildir. Polietilen borular, aşırı derecede pH, agresif tuzlar veya kimyasal olarak tahrik edilen korozyon ile parçalanmaz. Metallerden farklı olarak, HDPE boruları iletken değildir, düşük toprak direncine duyarsızdır ve bu nedenle elektrokimyasal korozyona tabi değildir.

HDPE boruları, asit yağmuru, asitli maden atıkları, agresif depolama alanı sızıntıları ve yüksek konsantrasyonda yol tuzları, yakıtlar ve motor yağlar içeren atık suların drenajı için etkilidir. Laboratuvar çalışmaları, pH nötr (pH = 7) ila orta-düşük asidik koşullara (pH = 4) düştüğünde, HDPE boruların aşındırıcı aşınmalarında göz ardı edilebilir bir artış beklenebileceğini göstermektedir. Rapor edilen bir saha çalışmasında, HDPE borunun, pH 2.55 ila 4 arasında dağılmış asit madeninden etkilenmediğini gösterdi.

Kimyasal ad

Oran

20 ° C

60 ° C

Dirençli

Daha az direnç

Sadeliksiz

Dirençli

Az direnişli

Dayanılmaz

Asetaldehid

100

+

   

+

 

Asetik asit

60

+

  

+

  

Asetik asit

96

+

   

+

 

Asetik anhidrit

100

+

   

+

 

Aseton

100

 

+

  

+

 

Ally Alcohol

96

+

  

+

  

Amonyum hidroksit

10

+

  

+

  

Amonyum hidroksit

30

+

  

+

  

Amil asetat

100

 

+

  

+

 

Amil alkol

100

+

   

+

 

Anilin

100

+

   

+

 

Antimon Klorid

90

+

  

+

  

Asorbik Asit

10

+

  

+

  

Benzaldehit

100

+

   

+

 

Benzen

100

 

+

  

+

 

Benzybulphonic Acid

10

+

  

+

  

Ağartıcı Lye

10

+

  

+

  

Butandiol

100

+

  

+

  

Bütan gazı

100

+

  

+

  

Bütanol

100

+

  

+

  

Butil asetat

100

+

   

+

 

Butil alkol

100

+

  

+

  

Butilen glikol

100

+

  

+

  

Butirik asit

100

+

   

+

 

Kalsiyum bromür

10

+

  

+

  

Kalsiyum kromat

40

+

  

+

  

Kalsiyum karbonat

 

+

  

+

  

Kalsiyum nitrat

 

+

  

+

  

Kalsiyum Oksit

 

+

  

+

  

Sikloheksanol

100

+

   

+

 

Decahydronaphthalena

100

+

   

+

 

Dikloropropilen

   

+

  

+

Sentetik deterjanlar

 

+

  

+

  

Dioksan

100

+

  

+

  

Etandol

100

+

  

+

  

Etanol

40

+

   

+

 

Etanol

96

  

+

 

+

 

Etil alkol

35

+

  

+

  

Etil alkol

100

+

  

+

  

Fuorine gaz

100

+

    

+

Formaldehit

40

+

  

+

  

Formik Asik

98

+

  

+

  

Benzin

  

+

  

+

 

Jelatin

 

+

  

+

  

Gliserin

100

+

  

+

  

Gliserol

100

+

  

+

  

N-heptan

100

 

+

   

+

Hidrobromik Asit

50

+

  

+

  

Koruge boru birleştirmede üç metod kullanılmaktadır. Bunlar;

 • Muflu contalı
  • Manşon contalı
  • Elektrofüzyon

 Contalı yöntem, contaların boru dış yüzeyindeki kanala oturtularak uygun ek parçalara geçirilmesi ile uygulanan bir yöntemdir.

Elektrofüzyon Kaynak Metodu

Her çapa uygun olarak eni ve boyu farklı,  boruyla birleşecek kısmı bakır tellerle kaplanmış olan polietilenden yapılmış EF Bant ve EF Kaynak makinası kullanılarak uygulanır. Birleştirme işlemi yapılacak olan borularda sabitleme parçası ile iç taraftan merkezlenerek EF kaynağa hazır hale getirilir. EF Bant kullanımına geçilmeden önce boruların kaynak yapılacak yüzeyleri temizlenir daha sonra kaburga aralarından ve birleştirme yerleri üzerinden sarma işlemi özel aparatlarla gerçekleştirilip boruya sabitlenir.

            EF kaynağı sonrası borular soğumaya bırakılır. Sızdırmazlık ile ilgili olarak da borunun iç yüzeyinden el eksrüderi ile kaynak yapılır. Böylece sızdırmazlık tehlikesi ortadan kaldırılmış olur. EF kaynak ile ilgili bir önemli not ise ; EF Kaynak makinasının ayarlarının boru çapına göre yapılmasıdır. Bu birleştirme yöntemi, normalde 0,5 bar basınç altında kullanılan boruları 4 bar'da dahi kullanılabilir hale getirir. Bu sayede sel haline dönüşen yağışlarda karşılaşılan basınç artışlarında borular sızdırmadan ve birleştirme yerlerinde hasar görmeden çalışmaya devam eder.

 Conta Takma Yöntemi

Borunun kuyruk kısmının ilk halkasına contalar yerleştirilir . Boru çapına uygun conta borunun sonuna yerleştirilir diğer taraf el yardımıyla (veya kaldıraç kullanılarak) gerginleştirilir ve borunun ikinci çıkıntısına takılır. Contanın takıldıktan sonraki son şekli kubbeli kısmı dışarıda kalacak şekilde olmalıdır. Montaj yapılmadan önce contalı veya soketli kısımlarda uyumluluk için sabun veya silikon gibi kayganlaştırıcı maddeler kullanılmalıdır. Montaj yapılmadan önce boruların eşit eksenlerde olduğundan ve açı farklılıklarının giderildiğinden emin olunuz. Borular düz bir açıda olmalıdır, küçük çaplar bir kaldıraç ile itilerek, büyük çaplar ise iş makinası yardımıyla sabitlenmelidir.


Hendek Kesiti

                       
H üst en az 100 mm olmalıdır.

Üst Tabaka: Sıkıştırılmamış toprak dolgu  
Gömlek Tabaka:  Sert cisimlerden arındırılmış sıkıştırılmış toprak dolgu  
Yastık Tabaka:  Sıkıştırılmış kum. 
H üst:  Borunun üst kotu ve toprak (mm) arasındaki mesafe (maksimum 50 cm olmalı) 
b:  Hendek Genişliği (mm) 
Y: Yastık tabakası yüksekliği (mm) 
DN: Boru çapı (mm) dışında 

Kanalizasyon sistemlerinde basınçlı olmayan serbest bir akış söz konusudur. Fakat yer altına döşendikleri için dış yüklere maruz kalırlar. Koruge borular ise bu tür yüklere dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle toprak ve trafik yükü gibi dış yüklerin etkisi çok önem kazanır. Atık su kanalizasyon sistemlerinde toprak altına yapılan boru uygulamalarında uyulması gereken bazı döşeme kuralları söz konusudur. Koruge boru ve ek parçalarının uzun yıllar sorunsuzca hizmet verebilmesi için kanal kazılarak yapılan toprak altı uygulamalarında; kanal doldurulurken boruların etrafında zayıf bölge kalmaması için katmanlar halinde sıkıştırma yapılmalıdır.Özellikle boru altının dolgu malzemesi ile doldurulması çok önemlidir.

Dolgu işlemi uygun şekilde iyi yapıldığı takdirde, boruya gelen trafik ve toprak yükü kısmen dolguya aktarılacagından boru, ömrü boyunca görevini sorunsuzca yerine getirir. Sıkıştırma iyi yapılmadığı takdirde oluşacak boşluklardan dolayı boru, maruz kaldığı yükü üstündeki diğer kuvvetlere aktaramayacağı için çökme riski oluşabilir.

Hendek Genişliği: Alan büyüklüğü toprak koşullarına dikkat edilerek sıkıştırmak için gerekli ve dolgu malzemesi yeterli büyüklükten fazla olmamalıdır. Koruge boru hendek açma genişliği standartları aşağıdaki tabloda verilmiştir:


D <200  için  600 mm  
200 600

Yatak Açısı: Yataklama sabiti (K), boruya verilen yatak desteğini açıklayan bir katsayıdır. Bu yatak açısının bir fonksiyonudur. Çok yaygın olarak, 0.1 değeri varsayılmaktadır. Şekilde ve tabloda alternatif yatak değişimi sabitleri için uygun değerler hakkında ek ayrıntılar verir.

Yatak Açısı

Yatak Sabiti

0

0,110

30

0,108

45

0,105

60

0,102

90

0,096

120

0,090

180

0,083

Yatak Sabit Değerleri
Açmanın derinliği, alanın coğrafyası ve gerekli olan boru eğimi tarafından belirlenmiştir. Bununla birlikte, eğer boru için yeterli bir temel istenilen derinlikte mevcut değilse, ilave kazma gerekecektir. Kaya çıkıntıları, muck gibi çok yumuşak topraklar ve benzeri diğer malzemeler uygun destek sağlamamaktadır. Çıkarılmalı ve uygun granüler malzeme ile değiştirilmelidir. Yıpranmayan malzeme veya yumuşak topraklar için bir zemin mühendisine danışılmalıdır.

Toprak Yükü Hesaplaması
Eskişehir Yıldırım Yapı koruge borularda dış yük dayanımından söz edilir. Dış yükten kasıt toprak yükü ve trafik yüküdür.
Toprak yükü aşağıdaki şekilde hesaplanır:

P0=CƴDE

P0: Toprak Yükü (N/m)

C: Toprak Yükü Katsayısı(formülle hesaplanır)

ƴ: Toprak Özgül Ağırlığı (N/m3) Toprak cinsine göre

D: Boru Dış Çapı (m)

E: Hendek Genişliği (m)

C= 1-e-2Kµ

         2Kµ

H: Dolgu Yüksekliği (m)

E: Hendek genişliği

K: Dolgu ile Hendek Arasındaki Sürtünme Katsayısı

Zemin Türü

Özgül Ağırlık (N/m)

µ

Nemli iri killi

20700

0,45

0,41

Nemli killi

19600

0,65

0,21

Nemli sıkışık toprak

19600

0,29

0,65

Kireçli

19600

0,53

0,33

Nemli kum

18700

0,28

0,67

Çok kompakt toprak

18150

0,31

0,62

Sıkışık kum

17200

0,29

0,65

Çakıl taşı

17200

0,25

0,75

Çakıllı

17200

0,40

0,47

Kuru sıkışık toprak

17200

0,59

0,26

Kumlu çakıl

16700

0,39

0,49

Kumlu iri killi

15700

0,61

0,25

Kuru killi

15700

0,45

0,41

İri çakıllı

15700

0,25

0,75

Çamur

15700

0,40

0,47

Dağınık toprak

15700

0,32

0,60

Kuru kum

14700

0,32

0,60

Kuru gevşek toprak

12750

0,65

0,21

Tabana göre Ağırlık ve Sürtünme Katsayısı

Trafik Yükü Hesaplaması

Trafik yükü hesaplaması şu şekilde olur:

Pt=     3Qt               D

        2KπH2      

Pt: Trafik Yükü (N/m)

Qt: Tekerlek yükü

D: Boru Çapı (metre)

H: Dolgu Yüksekliği (m)

Sınıflar

Toplam Yük (k/N)

Tekerlek başına Maksimum güç (k/N)

Ağır Trafik

600

100

Orta Trafik

300

50

Hafif Trafik

120

20

Otomobil

30

10

Taşıt Değerleri

Korige Borularda Dikkat Edilecek Hususlar:

Kanal doldurulurken boruların etrafında boşluk kalmaması için katman katman sıkıştırma yapılmalıdır. Kanal içerisinde yeraltı suyu veya yağmur suyu birikintisi kesinlikle olmamalıdır. Kanalda su birikintisi varsa, pompa yardımı ile su boşaltılmalıdır. Kanal derinliği en az 100 cm olmalıdır. Kazı toprağı dolguya elverişli ise, yataklamaya gerek kalmadan boru doğrudan kanal tabanına yatırılabilir. Kazı toprağı dolguya elverişli değil ise (taşlı, sulu vs) kanal derinliği arttırılmalı ve kuru dolgu malzemesi ile (Ör: kum) yataklama yapılmalıdır. Özellikle boru altının dolgu malzemesi ile dolduğundan emin olunmalıdır. Dolgu şartnameye göre iyi sıkıştırılarak yapılır ise boruya gelen trafik ve toprak yükü dolguya aktarıldığından boru ömrü boyunca görevini yerine getirir. Aksi takdirde boşluk olduğunda boru kendi taşıyabileceğini taşır, üstündeki kuvvetleri aktaracak yer bulamadığında ise çöker. Aynı borular çelik borular için de geçerlidir. Contalı sistemlerde boruların ek parçalara girmesi için sabun ve silikon gibi kaydırıcılar kullanılmalıdır. Elektrofüzyon kaynağından önce yüzeyleri temiz olduğu kontrol edilmelidir. Tellerin birbirine değmediğine kaynaktan önce dikkat edilmelidir.

Koruge Boruları Taşıma ve Stoklama

Boru ve bağlantı parçaları hasar görmesini önlemek için aşağıdaki talimatlara uyulmalıdır:

Boruyu düşürmeyin.

450mm ve daha küçük boru elle hareket ettirilebilir, büyük boru, naylon askıya sahip bir kazıcı gerektirir.

900mm ve geniş çaplı boruları, yaklaşık 3m aralıklarla iki noktadan bir sapanla kaldırın Daha küçük çaplar bir kaldırma noktası kullanabilirler. Önerilen taşıma yöntemleri için resme bakın.


Paletli boruyu boşaltmak için yüklenici yardımı gerekir.

İşyeri depolama sırasında teslim edilen boru ürünlerinizin hasar görmemesini sağlamak için aşağıdaki basit yönergeleri izleyin:

Paletli olmayan boru, düz, temiz bir alanda geçici olarak stoklanabilir.

Stokların çökmeyeceğinden emin olmak için emniyet kerestelerini (veya blokları) kullanın. Boruların emniyete alınmaması yığın çökmesine, boru hasarına veya kişisel yaralanmalara neden olabilir.

Boruların uzunluklarını eşit olarak desteklerken, her boru sırası için dönüşümlü olarak muflu ve mufsuz kısmını yerleştirin.

Boru bölümlerini hareket ettirirken mufların veya kaynak kısımlarının hasar görmesini önlemek için boru uçlarını herhangi bir şeye sürüklemeyin veya sallamayın. Boru ipleri boruya zarar verecek şekilde aşırı gerdirilmemeli.

Stoklama yapılacak yer güneş ışınlarını almamalıdır. Koruge Borular mümkün olduğunca güneş ışınlarının az olduğu ortamlarda tutulmalı ve hatta üzeri kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir. Böyle bir ortamda uzun süreli olarak stoklama yapılması mümkündür.

Farklı çaplardaki koruge borular iç içe konularak nakliyesi ve stoklanması kolaylaştırılır.

İş makinası ile yapılacak olan taşımalarda keskin askı halatı kullanılmamalıdır.

Folklift ile yükleme yapılıyorsa eğer ayaklar yüksek tutulmalıdır. Sert vuruş yapılmamalıdır. 
Açık araç yüklemesi yapılır ise araç kasasının yan desteklerinin boruya zarar vermemesi için önlemler alınmalıdır. 
Borular kesinlikle yer sürttürülerek götürülmemelidir. Düz zeminlerde zarar verilmeyecek şekilde yuvarlanarak götürülmelidir.

Koruge Borular Teknik Tablo
koruge-boru-burada