Dalgıç Pompa

Dalgıç Pompa

Dalgıç pompa kullanım alanları; sulama ve sprinkler sistemleri, su temin etme, ısı pompası uygulamalarındaki suların basınçlandırılması, yer altı sularının seviye ölçümü ve kontrolü, fıskiyeler ve havuzlardır.Tek kademeli dalgıç pompalar; drenaj, genel endüstri, kanalizasyon ve çamur basmakta kullanılır. Çok kademeli pompalar ise genellikle derin sondajda ve kuyularda su çıkarmakta kullanılır.


Dalgıç pompa dışarıdan bir etkene maruz kalmadan çalışır çünkü motor pompa gövdesine bitişik monte edilirler. Dalgıç pompalar, bağlantı yerleri izole edildiği için hava ve su geçirmez, sızdırmazdır. Dış etkenlerden etkilenmeden çalışmaları olumlu özellikleridir. Mekanik salmastra sistemleri olduğu için akışkan motor kısmına pompalanmaz. Pompa, direkt boruya,flexible boruya ya da tesisata bağlanabilir.


Derin kuyular, küçük çaplı kesonlar ve tüneller dalgıç pompaların en ideal uygulama yerleridir. Dalgıç pompalar bakım gerektirmez ve akışkanın içine daldıktan sonra kullanılabildiği için önceden bir yer hazırlığı yapılmasına gerek yoktur. Bu açılardan avantajlıdırlar. Ayrıca akışkan maddenin içinde çalışması nedeniyle sessizdir ve titreşime neden olmaz.


Etiketler : dalgıç pompa