Pompada Frekans ve Hız Kontrolü Nedir ?

Pompada Frekans ve Hız Kontrolü Nedir ?

Su ihtiyacında sürekli değişiklik olduğu zamanlarda birden fazla pompa yardımı ile hidrofor üretmek ve sabit basınç sağlamak için frekans kontrollü sistemler tercih edilir. Sistemdeki bir pompa pilot pompadır ve frekans konvantörü ile sürülür. Diğer pompaların istenen basıncı sağlayacak şekilde sisteme giriş ve çıkışları frekans konvantörü ile denetlenebilir.


Bu sistemler, hattan okunan sıcaklık veya basınç gibi değerlerin kullanıcın istediği şekilde alışması için ihtiyaç duyulan sayıda pompanın sisteme alınması veya çıkarılması ve birinin değişken devirde çalıştırmasını sağlarlar. Bunun sonucunda otomatik kontrol, mekanik stabilite, enerji tasarrufu, bakım maliyetinin azalması ve bakım zaman aralığının uzaması, motorun konvantörün koruma özelliklerinden yararlanması, çalışma ve arıza verilerine daha rahat ulaşılması, hassas ayarlama imkânı, motorların eşit sürede yaşlanması hedeflenir.