Su Pompası Güneş Enerjisi ile Nasıl Çalışır?

Su Pompası Güneş Enerjisi ile Nasıl Çalışır?

Güneş enerjisi ile çalışan solar pompa ile sulama sistemleri pratik, ekonomik ve işlevseldir. Elektriğe uzak olan alanlarda daha çok tercih edilir. Bu tarz pompalarda güneş panellerinden alınan enerji dönüştürülür. Paneller güneşin en fazla olduğu alanlara doğru bir açı ile kurulmalıdır. Az güneş alan bölgelerde ise aküler bir miktar şarj edilerek kullanılabilir. Bu destek rüzgar gücünden de sağlanabilir.


Güneş enerjisi ile çalışan su pompalarının birçok avantajı vardır. Montajı kolay ve basittir. Şebekeden bağımsız çalışırlar. Uzun ömürlü ve çevre dostudurlar. Bakım ve işletme masrafları neredeyse sıfıra yakındır. Elektrik kayıpları minimum seviyededir. Modüler ve ölçeklenebilirdirler. Uzun kablolamalara ve jenatör kullanmaya gerek kalmaz. Mobil uygulama yapılabilir ve imece usulü kullanılabilirdirler.


Sistem için gerekli olan hidrolik enerji, yükseklik ve su miktarı hesaplanır. Gerekli güç güneş enerjisinden karşılanır. Gerekli panel gücü şu şekilde hesaplanır;


 


E = ƿ × g × V × h


E : Hidrolik Enerji [Watt×s/gün]


ƿ : Suyun 20°C’de özkütlesi (1001 [Kg/m³])


g : 9.8 [m/s²]


V : Günlük gerekli su miktarı [m³/gün]


h : Basma yüksekliği [m]


E = 1001 × 9.8 × V × h [Watt × s/gün] = 0.002726 × V × h [kWh/gün]


P[kW] = (0.002726 × V [m³] × h[m]) / ( %30 ×  I [kWh / m²])


P : Gerekli panel gücü [kW]


I : Günlük ortalama aydınlanma [kWh/m²]