Pompa Verimi, Debisi ve Manometrik Yüksekliği

Pompa Verimi, Debisi ve Manometrik Yüksekliği

Pompa verimi, pompanın akışkana verdiği hidrolik gücün pompa miline verilen güce oranıdır. Yapılan araştırmalara göre gelişmiş ülkelerde tüketilen enerjinin %20 si pompalar tarafından tüketilmektedir. Tüketilen bu enerjinin %30undan tasarruf etmek için uygun pompaların seçilmesi ve güzel bir sistem tasarımı gerekmektedir. Pompanın veriminin arttırılması enerji tasarrufu sağlamaktadır. Kavitasyon, rulman bozulmaları, yatakların aşınması, sürtünmeler, kaplin dengesizliği pompaların verimini etkilemektedir.


Pompa debisi (Q), bir zaman aralığında pompa basma ağzına gönderilen akışkanın faydalı hacmidir. Pompanın debisini etkileyen etmenlerden biri pompalanan sıvının vizkolitesidir. Vizkolite ve debi ters orantılıdır. Vizkolite azalırsa debi artar, vizkolite artarsa debi azalır. Ayrııca debi, pompanın dönüş hızıyla doğru orantılıdır.


Pompanın manometrik yüksekliği (H), yani basma yüksekliği, pompanın sıvıya verdiği yararlı mekanik enerjidir. Birimi m’dir. Pompalanan akışkanın vizkolitesinin değişmesi basma yüksekliğini de değiştirir. Basma yüksekliği, pompa dönüş hızının karesi ile doğru orantıda artıp, azalır.